۱۳۸۷/۶/۴

رسول رحمت اثری از میثم معافی معاون کنسرواتوار تهران

میثم معافی از خوانندگان جوان و با دانش کشور و معاون کنسرواتوار تهران، این اثر را به پیشگاه رسول رحمت(ص) تقدیم نموده است و اولین بار در اولین جشنواره ملی علمی کاربردی اجرا گردید.از خصوصیات این اثر می توان به تسلط صدای ایشان در اکتاو های بالا و پائین اشاره نمود ضمن آنکه قدرت و شدت صدای این خواننده تلفیقی از رنگ های صوتی کلاسیک ، سنتی و پاپ با شخصیت صدائی متمایز از سایر خوانندگان مطرح پاپ است. میثم معافی فارغ التحصیل دوره کارشناسی موسیقی دانشگاه سوره و از مدیران جوان حوزه آموزش موسیقی با سابقه ای درخشان به شمار می آید. معاونت دانشجوئی و آموزشی در کنسرواتوار تهران به عنوان یگانه مجری دوره های کنسرواتواری موسیقی در کشور از جمله سوابق ایشان است. آهنگساز این اثر، آقای مهدی میرزا باقریان است.

۱۳۸۷/۵/۲۲

رسول رحمت اثری از میثم معافی

میثم معافی از خوانندگان جوان و با دانش کشور و معاون کنسرواتوار تهران، این اثر را به پیشگاه رسول رحمت(ص) تقدیم نموده است و اولین بار در اولین جشنواره ملی علمی کاربردی اجرا گردید.از خصوصیات این اثر می توان به تسلط صدای ایشان در اکتاو های بالا و پائین اشاره نمود ضمن آنکه قدرت و شدت صدای این خواننده تلفیقی از رنگ های صوتی کلاسیک ، سنتی و پاپ با شخصیت صدائی متمایز از سایر خوانندگان مطرح پاپ است. میثم معافی فارغ التحصیل دوره کارشناسی موسیقی دانشگاه سوره و از مدیران جوان حوزه آموزش موسیقی با سابقه ای درخشان به شمار می آید. معاونت دانشجوئی و آموزشی در کنسرواتوار تهران به عنوان یگانه مجری دوره های کنسرواتواری موسیقی در کشور از جمله سوابق ایشان است. آهنگساز این اثر، آقای مهدی میرزا باقریان است.

۱۳۸۷/۵/۲۰

آشنائی با استودیوی صدا و موسیقی

فیلم های کوتاه از کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

فیلم تبلیغاتی کنسرواتوار تهراناجرائی از دانشجویان و دانشپذیران کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوندمیثم معافی از خوانندگان جوان کشور و معاون کنسرواتوار تهران این اثر را به پیشگاه رسول رحمت تقدیم نموده است و اولین بار در اولین جشنواره ملی علمی کاربردی اجرا گردید.

از خصوصیات این اثر می توان به تسلط صدای ایشان در اکتاو های بالا و پائین اشاره نمود ضمن آنکه قدرت و شدت صدای این خواننده تلفیقی از رنگ های صوتی کلاسیک ، سنتی و پاپ با شخصیتی متمایز است. میثم معافی فارغ التحصیل دوره کارشناسی موسیقی دانشگاه سوره و از مدیران جوان حوزه آموزش موسیقی با سابقه ای درخشان به شمار می آید. معاونت دانشجوئی و آموزشی در کنسرواتوار تهران به عنوان یگانه مجری دوره های کنسرواتواری موسیقی در کشور از جمله سوابق ایشان است.

۱۳۸۷/۵/۱

کنسرت موسیقی سنتی

امتحان پایان ترم دانشجویان کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

۱۳۸۷/۲/۲۰


دوره هاي معماري سازه و تزئينات داخلي

در
موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند
Posted by Picasa

برنامه ريزي آموزشي در تخصص ماست
Posted by Picasa
Posted by Picasa


ثبت نام آغاز شد

دوره هاي آموزش عالي آزاد
موسسه نهاوند
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa

تالار انديشه حوزه هنري
مراسم دهمين سال تاسيس کنسرواتوار تهران
Posted by Picasa

در انتظار اجراي دانشجويان و دانشپذيران کنسرواتوار تهران
و موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند
Posted by Picasa
Posted by Picasa

دوره هاي تزئينات داخلي و معماري سازه موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند
براي شما طراحي شده است.

اگر به دنبال جائي هستيد که در کمترين زمان بتوانيد بهترين بهره را از آموزش ببيريد
به شما
موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند را توصيه مي کنيم.

88824050
Posted by Picasa

اين دوره منحصر به فردترين دوره آموزش عالي در کشور است.

88824050
Posted by Picasa